Sote ja tiedonsaannin avoimuus tökkivät

Kaupunginhallituksessa kihelmöi ja sattuu, tänään puhuimme pisimpään sote-uudistuksen lausunnosta ja kaupungin taloudesta. Toisaalta, kyllä naurattaakin, joku juttu.

Talousteema teemana kantaa pitkälle, aina uusiin syövereihin, melkein pääsee pois peruskysymysten äärestä ihan talouden varjolla. Tarvitsemme strategiaa, jonka perusteella voisimme ohjata kunnan suuntaa. Ylöjärvellä on strategian uudistuksen paikka.

Valtio pyytää Sotekysymyksessä kuntien lausuntoja ja oma arvioini on, että susi tulee näillä eväillä. Jolleivät todelliset muutokset ole mahdollisia, en katso, että ehdotetunlaiseen prosessiin kannattaa liukua. Perusprobleemi on vastuukuntamalli, jolla Tampere toteuttaisi palvelut niin kaupunkiseudulle kuin Pirkanmaan muille kunnille. -Eehei, ei käy! Mutta valtioneuvosto sanelee halutessaan.

En usko, että mikään kaupunkiseudun kunta nykyaikana enää tahtoisi hoitaa kaikkia palveluitaan täysin yksin, sillä yhteistyöhön on totuttu. Uhkana nähdään myös palveluiden valuminen ulos kuntalaisten asiointimatkojen ääreltä. Mikäli alueet saavat rahansa palveluiden järjestämiseen suuresta potista on kysymyksenä alueen palvelutarpeen määrittelyn haaste, erilaiset ikärakenteet, ja lisäksi esimerkiksi ennaltaehkäisevään toimintaan tulisi kannustaa. Ja tuleeko väestön sairastamisesta sakottaa kunnan kassaa?

Hirvittää myös liian suuret ja pirstaleiset kokonaisuudet, vaikkakin kautta maailman on esimerkkejä hyvistä suurista ja toimivista terveys- ja sosiaalipalveluista. Onhan niin? Jos johonkin perustellusti liikutaan, niin tulisi valita koko maakunnan näkökulma lähtökohdaksi.

Nykyinen lakiluonnos vaikuttaa valitettavan monisäikeiseltä, huolehdin käsitteiden määrittelystä, perustasosta ja ervasta, vastuukunnasta. Harva asia aikaansaa esityksessä luottamusta. Eikä tämä nyt ole silkkaa vastustamisen ilosta vastustamista.

Muina asioina todettakoon, että yhdistysten vuokria pyritään yhdenmukaistamaan. Toiseksi, vesihuollon osuuskuntien liittymisehdot on hyväksytty joulukuun 2012 valtuustossa ja nyt tehdään korjausliike, sillä ohjeet eivät toimineet tasapuolisesti. Oikeudenmukaisuushan on kuntatasolla hyve ja edellytys, ja vaatii selkeää käsitteellistämistä, tulee kirjoittaa kuin juristi asiansa, ettei sääntöjä ja ohjeita käytettäisi väärin. Kolmanneksi, saamme valtion kautta rahaa liikennejärjestelmään, kunhan tänä vuonna kirimme itse kokoon 400 000 euroa, hyvä tulee. Neljänneksi, vihreiden aloite päätöksenteon avoimuuden teknisestä toteutuksesta palasi lausuntokierrokselta. Kopsaan vastauksen alle kokonaisuudessaan. Selvää on, että I-padi aikakauden myötä valtuutetun tiedonsaanti on aiempaan verrattuna heikentynyt, vaikkei heti niin uskoisi?

KAUPHALL
Tietohallintopäällikkö Sanna Partanen
1.”Valtuuston kokouksia on mahdollista seurata Internetin välityksellä suorina lähetyksinä. ”
Valtuuston kokousten videoinnin selvittäminen on valtuuston
asettama tavoite vuodelle 2014, minkä perusteella asiaa selvitetään.
Toiminnallisuus on käytössä suurten kaupunkien lisäksi jo monessa
kunnassa, esim. Nurmijärvellä ja Viitasaarella. Hankkeen toteutus
edellyttää suunnittelua, tarvittavien laite- ja järjestelmä- tai
ostopalvelun hankintaa sekä käyttöönottoprojektin läpivientiä.
Päätöksentekoon asia on alustavasti tarkoitus tuoda syksyyn 2014
mennessä.
2. ”Erilaisiin foorumeihin ja seminaareihin voidaan osallistua vuorovaikutteisesti Internetin
välityksellä.”
Jos kaupungintalon valtuustosaliin suunnitellaan kohdan 1 toteuttava
järjestelmä, tämä seikka voidaan ottaa huomioon. Eli tarvittaessa
audio- ja videosignaalit tulee saada liikkumaan molempiin suuntiin.
Toinen vaihtoehto on käyttää erillistä nettineuvottelujärjestelmää.
Tämä edellyttää myös verkon kautta osallistujalta tiettyä valmiutta
laitteiston osalta.
3. ”Tiedon hallinnan olennainen työkalu on joustava tietojen hakupalvelu.
Alkuun päästiin viime kesänä: joustava haku voidaan tehdä
kaupungin Internetsivuille 1.8.2012 jälkeen tallennettuihin
asiakirjoihin. Varsinainen asianhallintajärjestelmä Dynasty on tässä
suhteessa kovin ongelmallinen.
Kunnalliseen päätöksentekoon ja siihen liittyvään sisällönhallintaan
kuuluvia tietojärjestelmiä on edelleen kehitettävä.
Päätöksentekijöiden ja muiden kaupunkilaisten on päästävä hyvin
joustavasti tiedon lähteille. Siksi järjestelmien on tuettava sekä
metatietohakua että sisältöön kohdistuvia GOOGLE-tyyppisiä hakuja
ja niiden yhdistelmiä.”
Kaupungin päätöksentekoon liittyvä sisältö ja asiakirjat julkaistaan
avoimessa Internetissä siltä osin kuin ne ovat julkisesti tiedotettavaa
aineistoa. Verkossa käytössä olevat hakukoneet ovat tehokkaita ja
niitä kehitetään jatkuvasti, joten sen osalta ei ole syytä käynnistää
omaa hanketta.
Kaupunginvaltuutettujen käytössä olevista välineistä ja
tietojärjestelmistä on tehty viime vuoden aikana linjaus, johon
luottamushenkilöjohtajat olivat mukana vaikuttamassa.
Dynasty-asianhallintajärjestelmän käyttömahdollisuutta joiltakin osin
nykyisillä välineillä selvitetään vielä.
4. ”Toimielimien kokouskäytäntöjen tulee tukea yhteisöllistä, avointa ja läpinäkyvää asioiden
käsittelyä.—”
Esitetyillä kehittämistoimilla ja muutoksilla vaikutetaan ennen
kaikkea toimielinten toimintaprosesseihin. Järjestelmät voivat tukea
muutosta, mutta lähtökohtaisesti muutokset tulee olla seurausta
kokonaisvaltaisesta valmistelu- ja kokouskäytäntöjen kehittämisestä.
Tarkoitusta varten tulee varautua talousarviossa ja muodostaa
hanke, kun se katsotaan ajankohtaiseksi.
Kaupunginjohtaja ehdottaa:
Kaupunginhallitus päättää lähettää tietohallintopäällikön lausunnon
kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen.

Kategoria(t): Avoimuus, Hyvinvointi, Kaupunginhallitusblogi 2013-, Palvelurakenteet, Ylöjärvi Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *