Sote-uudistus ja välittäminen –Pohdintaa Tehyn keskusteluseminaarista

Osallistuin viime lokakuussa poliitikko-paneeliin Murikassa Tampereella. Keskustelua käytiin Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, joka tällä hetkellä nähdään pääosin vain hallinnollispragmaattisena toimenpiteenä.

Uudistus on kuitenkin olennainen osa suomalaista yhteiskuntamuotoa, joten sen pitäisi olla vahvojen poliittisten arvojen ilmentymä. Uudistuksessa tulee huomioida terveyden ja hyvinvoinnin sekä sosiaalisten suhteiden merkitys. Henkilöstöllä on annettavaa uudistukselle.

Olen paljon pohtinut, mikä on Tehyn 160000 jäsenen kannalta olennaista: -Eikö vieläkään oivalleta hoivatyön merkitystä hyvinvointivaltion perustana? Hoivatyö ja caring, välittäminen tulee nostaa keskiöön.

Näen, että yhteiskunnassa välittäminen on uhattuna. *”Sosiaalisen sidonnaisuuden ja yhteisöllisyyden arvot ovat kuolleet -Ihmisistä välittäminen eri ikävaiheissa on uhattuna*

Välittämistä tarvitaan yhteiskunnan rakentumisessa, sillä ilman peilipintaa ja tukea lapset/nuoret voivat huonosti; yksinäisyys voi kalvaa niin cityihmistä kuin yksin asuvaa ikäihmistä.

Uhkana niukkenevien resurssien puristuksessa ovat hoiva-alan ammattilaisten eettisyys ja ihmisestä välittäminen. Pitääkö naisten ”repiä omasta selkänahasta” yhteiskunnan hyvinvointia?

Mitä sosiaali- ja terveyspalveluissa maksaa aito ja oikea ihmisistä välittäminen? Miten kokonaisuutta tulee muuttaa? Tässä ajatuksiani:

– Hoivatyöntekijöiden arvostuksen lisäämistä: työtavat ja osaaminen – julkinen arvostus

– Työssä jaksaminen ja perheiden moninaistuminen; erilaiset tavat tehdä työtä, onnistuuko myös pätkätyöläisen saavuttaa arvostusta, työuraa ja kerätä eläkkeitä?

– Yksityinen/julkinen: kumpi tarjoaa työntekijän huomioimiseen täsmävälineitä? Voiko julkinen sektori uudistua työntekijä- ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudessaan? Miten huomioidaan työntekijän vaikutusmahdollisuudet työhönsä ja vaaditaanko lakitasoa myöten, että hyvä lopputulos vaatii ihmisiä ja käsiä, hoivaa ja välittämistä?

– Palveluihin uusi välittämisen mittari. Arvioidaan jatkossa, toimiiko paremmin yksityinen vai julkinen? Tätä vaaditaan osana hoidon tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. -Maksetaan välittämisestä?

– Miten työtön nuori/ ahdistunut yksinhuoltaja pääsee / ohjataan mielenterveyspalveluun viikon sisällä siitä, kun hän on ensimmäisen avunhuutonsa huutanut? Mitä maksaa, kannattaako yrittää organisoida? –versus tällä hetkellä pienimmilläkin usean kuukauden jonot.

– Välittävä ja osaava oma lääkäri/ terveydenhoitaja voi olla ensimmäinen ”mielenterveyshoitaja”, kun annetaan aikaa ja lupa tehdä – puretaan byrokratian esteitä.

-Tarvitaan luottamus ihmiseen/ ihmisiin ja palvelulähtöinen uusi ajattelutapa kaikkialle julkiselle sektorille, siis pyritään auttamaan ja ratkaisemaan asiakkaiden/ihmisten ongelmia sen sijaan, että nähdään heidät oman työskentelyn kuormana.

Tulevaisuus

Seminaarin osallistujat saivat vastattavakseen kysymyksen, missä työssä hoitajat ovat vuonna 2020. Keskustelun tuloksena oli, että kaikkien hoitajien työpanos tarvitaan. Työtehtävistä, työnkuvista, työpaikan sijainnista ja työsuhteen pituudesta sen sijaan vallitsi suuri epävarmuus. Käsittelyssä ollut sotelakiluonnos ei mm. sisältänyt irtisanomissuojaa sotealueiden muodostamistilanteissa. Puheenvuoroissa nousi esiin ajatus, että kompromissina irtisanomissuoja voisi olla esim. kolme vuotta. Paneelin jäsenet pitivät mahdollisena, että suoja-aika toisaalta estäisi mittavan rakenne-uudistuksen toteutumista.

Sote-uudistuksen käytännön toteutus ja muutokset

Keskeistä on johtaminen ja yhteistyön rakenteet kaikilla tasoilla niin uudistuksen läpiviemisen vaiheessa kuin sitten käytännössä, kun suuri myllerrys muuntuu arjen työksi. Tarvitaan hoitotyön johtajia, mutta tarvitaan myös barrikadeille nousijoita, jotka ylittävät ammattien välisiä raja-aitoja ja löytävät ihmisistä voimavarat sekä toimivat verkostot. Tietoteknisistä ratkaisuista on otettava irti kaikki mahdollinen apu. Hyvät palvelut, hyvä henkilöstä ja onnistuminen = tyytyväinen asiakas on se maaginen kuvio, joka käytännössä takaa palvelujen resurssit. Sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen yhdentyminen, laaja yhteensovittaminen on uudistuksen suuri haaste, joka on jäänyt paljon puheen alle pimentoon. Keskustelun kuluessa näytti siltä, että Tehyläiset haluavat selkeän hallinnon sote-palveluille

Kun työnkuvat muuttuvat, työssäkäyntipaikka vaihtelee ja arviointia ja palautetta tulee ovista ja ikkunoista, kuka on hoitajalle paras johtaja? Lähes kaikkien seminaarin osanottajien mielestä paras johtaja on hoitaja-ammattilainen. Alan ulkopuolelta tuleva diplomi-insinööri -johtaja sai myös joitakin pisteitä – onko diplomi-insinööri mukamas hoitajaa tehokkaampi pitämään asiat järjestyksessä ja prosessit toiminnassa?

Työssä jaksaminen ja tiedon kulku

Kaikki panelistit olivat huolissaan hoitajien jaksamisesta jatkuvan muutoksen kourissa. Henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa oman työnsä hyvään tekemiseen hukkuvat systeemin sokkeloihin ja tiedon kulku pysähtyy pienen piirin sisälle tai enintään parille kehälle. Järjestelmän hallinnointi uhkaa unohtaa ihmiset, niin hoitajat kuin hoidettavatkin.

Muutosprosessissa tulee hyödyntää henkilöstön osaamista, käyttää työvälineinä tietoa ja teoriaa moniammatillisesta työtavasta sekä organisaation vuorovaikutus- ja valtasuhteista. Näitäkin teemoja seminaarissa sivuttiin.

Teemaan liittyvässä poliitikko-paneelissa oli keskustelijoina poliitikkoja Hämeenkyröstä, Lapualta, Pirkkalasta, Tampereelta ja Ylöjärveltä

Kalle Hyötynen                           vas.

Riitta Kuismanen                        krist.

Jouni Ovaska                                kesk.

M-L Riihimäki                               ps

Minna Sorsa                                 vihr.

Hanna Tainio                                sdp

Sofia Wikman                              kok.

sekä

Tehyn                kehittämiskoordinaattori

 

Kategoria(t): Blogi-kirjoitukset, Hyvinvointi, Palvelurakenteet, Suomi Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *