Paikallislehden vaalitentti: Asenne ja osaaminen ratkaisevat

YlöjärvenUutiset_Vaalitentti_1_4_2015Kun taloudellisia resursseja on niukasti, kasvun ja kehityksen eväät on löydettävä muualta. Osaamista pitää hyödyntää laajasti ja uudenlaisella asenteella.

 

Lasten mielenterveystyötä tekevä sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri Minna Sorsa (vihr.) peräänkuuluttaa välittämisen yhteiskuntaa. Kun työtä tehdään vastuullisella asenteella, saadaan aikaan tasokkaita palveluja ja vaikuttavuutta eli hyvinvointia.

– Byrokratia pitäisi muuttaa asiakaspalveluksi. Uudenlaisella asenteella saisimme vanhat resurssit riittämään paremmin, vihreiden kansanedustajaehdokas uskoo.

Minna Sorsan mielestä yhteiskunnan tärkein voimavara on sen jäsenten mielenterveys. Mielenterveys ja hyvinvointi ratkaisevat työssä jaksamisen, ja se puolestaan ratkaisee tulevaisuutemme.

Sorsa haluaisikin kehittää sekä koulutusta että arkitaitoja, joilla päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla luotaisiin välittämisen ilmapiiriä.

– Ihmiset pärjäävät, kun he kokevat, että heistä välitetään ja he saavat apua ajallaan, lasten mielenterveystyön kehittämiskoordinaattori sanoo.

Tarvittavia käytännön toimenpiteitä ovat esimerkiksi kotiavun ohjaaminen vauva- ja lapsiperheisiin. Kun apua saa ajoissa, ongelmat eivät ehdi kasvaa isoiksi ja kalliiksi ratkaista.

Edullisia toimenpiteitä ovat toimintatapojen muutokset. Sorsan mielestä esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa erityisopettajien osaamista pitäisi levittää hoitajien ja opettajien keskuuteen. Näin erityistä huomiota tarvitsevia lapsia osattaisiin auttaa jo tavallisessa päivähoitoryhmässä tai luokassa.

– Kun viedään erityistason osaamista perustasolle, osataan puuttua ongelmiin ajoissa ja tarvittavien palveluiden saatavuus nopeutuu. Ei saa olla niin, että lapsi, perhe tai vanhus saavat apua vasta erikoissairaanhoidossa.

Minna Sorsa muistuttaa, että jokainen meistä voi lisätä hyvinvointia ja torjua yksinäisyyttä ottamalla toiset ihmiset huomioon ja kysymällä yksinäisen ihmisen kuulumiset.

 

Yrittäjyyden kynnys matalaksi

Hyvinvoinnin luomisessa avainasemassa ovat koulutus ja yrittäjyys. Minna Sorsa kannattaa perustulon käyttöönottoa, koska se madaltaisi kynnystä ryhtyä yrittäjäksi ja purkaisi byrokratiaa. Hän muistuttaa, että mikroyrittäjät ovat jo nyt yrittäjien suurin joukko. Heidän sosiaali- ja sairausturvansa on nykyisellään huono.

– Mikroyrittäjien tukeminen on osa kokonaisuutta, jossa myös muualla kuin keskustoissa voi asua ja tehdä töitä, Sorsa sanoo.

– Pienet ja keskisuuret yritykset puolestaan tarvitsevat lisää osaamista ja tukea esimerkiksi kansainvälistymisessä. Vienti pitää saada vetämään. Pirkanmaalaisissa yrityksissä on paljon käyttämätöntä potentiaalia, jota oikein tukemalla yritykset pääsevät vientiin mukaan.

Sorsa tukisi pieniä ja paikallisia yrityksiä myös pilkkomalla julkisten palveluiden hankintoja ja korostamalla niissä laatukriteereitä. Kunnissa tarvittaisiin parempaa hankintaosaamista, jotta lähialueen yrittäjilläkin olisi mahdollisuus osallistua hankintakilpailuun.

– Hankintalaki on tulossa käsittelyyn seuraavan eduskunnan aikana. Kun lisätään kuntien hankintaosaamista, luodaan maakuntiin ja alueille lisää hyvinvointia.

 

Läpinäkyvyyttä lainsäädäntöön

Sote-uudistuksen epäonnistuminen opetti Minna Sorsan mielestä ainakin sen, että osallisuuden ja läpinäkyvyyden tuominen lainsäädäntöön on aivan olennaista. Se toi korostetusti esiin myös työn suuren haasteen: kunnat katsovat palveluiden tuottamista omasta näkökulmastaan, valtionhallinnon näkökulma on koko kansakunta.

– Kun tavoitteena on palveluiden saatavuuden turvaaminen koko Suomessa ja uudistus on näin valtava, tarvitaan todella paljon keskustelua. Mukana pitää olla kunnat, sairaanhoitopiirit, sosiaalipuolen asiantuntijat, yhdistykset… Kaikkien äänen pitäisi tulla valmistelussa kuuluville.

– Tärkeää on, että myös henkilöstö on mukana valmistelussa. Kun heidät otetaan rakentamaan ja ideoimaan uusia toimintamuotoja ja sisältöjä, saadaan oikeasti toimivia, tehokkaita ja vaikuttavia palveluita.

Kokenut kunnallispoliitikko ja maakuntahallituksen jäsen toteaa, että vaikuttavuusmittarien puute on suuri ongelma. Pitäisi luoda kunnolliset työkalut esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin toimivuuden ja tehokkuuden vertaamiseen.

Hyvää sote-uudistuksessa on Sorsan mukaan maakunnallinen näkemys. Alueen hyvinvointia pitää katsoa ja ohjata yli kuntarajojen.

– Se voi kuulostaa vaikealta meille, joilla menee hyvin, mutta maakunnassa on myös kuntia, joissa asuu suhteellisesti paljon vanhusväestöä ja verotuloja on vähän. Kaikista täytyy pitää huolta.

– Uskon, että kuntauudistus etenee valtionosuusuudistuksen ehdoilla. Kun rahavirtoja ohjataan kuntiin uudella tavalla, selviää, miten kuntien on järjestäydyttävä.

Asukaslautakuntatyössäkin mukana ollut Sorsa harmittelee, ettemme vielä osaa käyttää lähidemokratiaa. Kuntalaisten ääni ei kuulu, kun isoimman ääni ratkaisee.

Lainsäädäntötyössä Minna Sorsan mielestä tärkeintä on turvata tasapuolisuus sekä se, että lait eivät ole keskenään ristiriidassa. Kaikesta tärkeästä kuten asenteesta tai arkijärjestä ei voida säätää lailla. Tarvitaan myös hyvää tahtoa ja eettisyyttä.

 

Päätösvaltaa maakuntiinkin

Pirkanmaalaisittain Minna Sorsan mielestä tärkeimmät asiat ovat koulutus, joukkoliikenne ja se, että alueelliseen kehitykseen osoitetut rahat säilyisivät: maakunnassa pitää voida itsekin päättää joidenkin resurssien kohdentamisesta.

– Koulutussektroilla tärkeää on nyt, ettei aloituspaikkoja leikata Pirkanmaalla, kun koulutusta tarvitsevien nuorten määrä maakunnassa kasvaa. Myös koulujen opetusryhmien koosta pitäisi säätää lailla.

Raide- ja muulla joukkoliikenteellä Minna Sorsa varmistaisi, että tulevaisuudessakin voi liikkua ja asua eri puolilla maakuntaa: ei voida olettaa, että kaikki muuttaisivat keskuksiin ja palveluita saisi vain siellä.

Sorsa pitää hyvin mahdollisena, että tulevassa eduskunnassa olisi myös ylöjärveläinen edustaja, kunhan paikalliset äänet keskitetään omille ehdokkaille. Pirkanmaalainen ministerikin toivottavasti saadaan.

– Ensin katsotaan tietysti vaalitulos ja hallitusneuvottelut. Sitten pitää löytää sopivat henkilöt, joilla on kokemusta kunta- ja maakuntatason politiikasta sekä puolueen toiminnasta.

Toimivassa hallituksessa voisivat Minna Sorsan mielestä olla vaikkapa Keskusta, Sosialidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto ja Ruotsalainen Kansanpuolue.

– Helsingin Sanomien vaalivastausten perusteella näiden puolueiden ehdokkailla on eniten yhteisiä arvoja, joten ne voisivat onnistua yhteistyössä, hän perustelee näkemystään.

Sorsa arvelee, että hallitusneuvotteluiden kynnyskysymyksiksi nousevat sote- ja kuntauudistus. Jotta hallitus olisi toimintakykyinen, näiden asioiden linjoista ja suunnista pitää päästä yksimielisyyteen.

Kansanedustajan palkka on Sorsan mielestä riittävä. Korkea palkka ei saa olla kimmoke ehdolle asettumiseen.

Ylöjärven Uutisten vaalitentti

Julkaistu 1.4.2015 Ylöjärven Uutisissa

Kirjoittaja Susanna Viljanen

 

 

 

 

Kategoria(t): Avoimuus, Hyvinvointi, Lapset, Mielenterveys, Minnasta, Palvelurakenteet, Pirkanmaa, Suomi, Ylöjärvi Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *