Oppikirjat ja ammatilliset julkaisuni

TEXTBOOKS AND OTHER RESEARCH-RELATED BOOKS

Sorsa, M. & Laijärvi, H. (2009) Dual Diagnosis and Services – is there a mismatch? In: Pallesen, J., Lokke, K., Schriwer, T. & Merinder, L.(Eds.) Dobbeldiagnose –håb –afklaring –handling. En antologi. Århus Univeristeteshospital, Risskov, 92-103.

Sorsa, M. & Laijärvi H. (2006) Äiti, kaksoisdiagnoosin selitysmallit ja palvelujärjestelmä. In: Nätkin, R. (Ed.) Päihde, pillerit ja perhe. Vanhemmuus ja päihdeongelmat.

Sorsa, M. (2002) Lapsen ja hoitajan yhteistyösuhde lastenpsykiatrian osastolla. (The collaborative relationship between the child and primary nurse) In: Munnukka, T.  & Aalto, P. (Ed.) Minun hoitajani. Näkökulmia omahoitajuuten. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Vantaa, 161-181.

Sorsa, M. & Sundström, R. (2002) Työnohjauksen teoreettisen perustan tarkastelua. (The theoretical basis of clinical supervision) In: Hyrkäs, K., Munnukka, T. & Sorsa, M. (Eds.) Työnohjaus hoitotyössä: pysyvä perusta vai turha taakka? Tampereen yliopiston Hoitotieteen laitos, Perhekeskeisen hoidon tutkimus- ja opetuskeskus, Julkaisuja 4, Tampere, 14-25.

Vuolanto, P. & Sorsa, M. (2002) Lopuksi: yhdessä voi syntyä uutta ymmärrystä. (Finally: new knowledge can be created together) In: Hyrkäs, K., Munnukka, T. & Sorsa, M. (Eds.) Työnohjaus hoitotyössä: pysyvä perusta vai turha taakka? Tampereen yliopiston Hoitotieteen laitos, Perhekeskeisen hoidon tutkimus- ja opetuskeskus, Julkaisuja 4, Tampere, 109-110.

 

ARTICLES POPULARISING SCIENCE

Sorsa, M. (2006) Näyttö ja laadullisten menetelmien hyödynnettävyys.(Evidence and the possibilites of qualitative research methods) Internet-column. Laadullisen terveystutkimuksen verkosto (LATE), 5.5.2006.

Sorsa, M. (2004) Psykiatrisessa hoidossa olevan lapsen ja hoitajan yhteistyö.(The collaboration between child and primary nurse) SLAL. Suomen Lastenhoitoalan liiton julkaisu 3/2004, 9-11.

Sorsa, M. (2003) Potilaan osallistuminen terveydenhuollossa. (Client participation in health care) Sairaanhoitaja/Sjuksköterskan. 10/2003, 35.